Katedra Historii Średniowiecznej

AETAS MEDIA et MODERNA - Series nova 2019/2020

Spotkania odbywają się o godz. 16:30 w Katedrze Historii Średniowiecznej Wydziału Historycznego UKW (ul. Poniatowskiego 12, I p./gab. 118)

  • 53(1). 17 października 2019 – mgr Miloš Zečević (UKW): Otrocy w średniowiecznej Serbii
  • 54(2). 21 listopada 2019 – mgr Maksymilian Sas (UW): Znaczenie kultu św. Piotra Apostoła w myśli i działalności misyjnej Brunona z Kwerfurtu
  • 55(3). 16 stycznia 2020 – prof. dr hab. Jacek Maciejewski (UKW): Przepowiadanie przyszłości w oparciu o Pismo Święte w kulturze średniowiecznej
  • 56(4).  20 lutego 2020 – dr Witold Brzeziński (UKW): Bieg życia szlachcianki w późnośredniowiecznej Polsce w perspektywie demograficznej
  • ODWOŁANE 57(5). 19 marca 2020 – dr hab. Michał F. Woźniak, prof. uczelni (UMK): Biżuteria ze złotego skarbu z katedry bydgoskiej
  • 58(6).  16 kwietnia 2020 – dr Magdalena Bis (IAE PAN): Z badań nad nowożytnymi rezydencjami pod Warszawą. Przykład pałacu Brühla w Młocinach
  • 59(7).  21 maja 2020 – dr Katarzyna Justyniarska-Chojak (UJK): Inwentarze pośmiertne z małych i średnich miast Małopolski (w XVI-XVIII w.). Uwagi na marginesie książki