Katedra Historii Średniowiecznej

Katedra Historii Średniowiecznej Katedra Historii Średniowiecznej

Katedra Historii Średniowiecznej

Badania pracowników Katedry Historii Średniowiecznej obejmują chronologicznie całe średniowiecze, a tematycznie koncentrują się na szerokiej gamie zagadnień związanych przede wszystkim z historią społeczną i kulturową zarówno w aspekcie krajowym jak i powszechnym.

Wyróżnić tutaj można przede wszystkim takie problemy badawcze  jak: historia Kościoła katolickiego, badania prozopograficzne środowisk kościelnych, tradycje, mity i rytuały w średniowiecznej Europie, przemoc w społeczeństwie średniowiecznym jako środek społecznej komunikacji, religia a wojna, sakralizacja władzy monarszej w średniowieczu, historiografia polska i krajów niemieckojęzycznych oraz badania nad funkcjonowaniem rodziny szlacheckiej i sytuacją kobiet w późnym średniowieczu.