Katedra Historii Średniowiecznej

Sławomir Zonenberg z nominacją profesorską Sławomir Zonenberg z nominacją profesorską

Sławomir Zonenberg z nominacją profesorską

22 marca 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia dr hab. Sławomirowi Zonenbergowi, profesorowi uczelni.

Profesor Sławomir Zonenberg jest mediewistą. Specjalizuje się w badaniach nad średniowiecznym dziejopisarstwem, życiem zakonów mendykanckich, rolą zakonu krzyżackiego.

Z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego związał się w 1990 r., bezpośrednio po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Od tego też czasu pracuje na Wydziale Historycznym, w Katedrze Historii Średniowiecznej.
Pracę doktorską pt. Pommeranica i prussica w Annales Jana Długosza obronił w 1996 r. Stopień doktora habilitowanego uzyskał 8 grudnia 2009 r. na podstawie rozprawy pt. Kronika Szymona Grunaua  (wyd. 2009). Od 2010 r. jest profesorem uczelni. Wśród publikacji Profesora warto wymienić: Kronika Wiganda z Marburga (wyd. 1994), Źródła do dziejów Pomorza Gdańskiego, Prus i zakonu krzyżackiego w Rocznikach Jana Długosza (do 1299 r.) (wyd. 1999), Wigand von Marburg, Nowa kronika pruska (wyd. 2017); Stosunki krzyżacko-mendykanckie w Prusach do 1466 roku (wyd. 2018).