Katedra Historii Średniowiecznej

Episcopal Power and Personality in Medieval Europe, 900-1480, Turnhout: Brepols, 2020 - premiera publikacji Episcopal Power and Personality in Medieval Europe, 900-1480, Turnhout: Brepols, 2020 - premiera publikacji

Episcopal Power and Personality in Medieval Europe, 900-1480, Turnhout: Brepols, 2020 - premiera publikacji

W dniu 28 marca b.r. swoją premierę miała publikacja p.t.  Episcopal Power and Personality in Medieval Europe, 900-1480, red. Peter Coss, Chris Dennis, Melissa Julian-Jones, Angelo Silvestri, Turnhout: Brepols, 2020 [Medieval Church Studies, t. 42]. Publikacja ta poświęcona problematyce osobowiości biskupów w kontekście ich władzy jest kolejnym efektem międzynarodowego projektu naukowego Power of the Bishop Conference Series and Transactions pilotowanego przez grupę uczonych z Cardiff University, którego częścią są m.in. cykliczne międzynarodowe konfrencje naukowe każdorazowo poświęcone innemu aspektowi władzy biskupów w średniowieczu. Swój wkład w ten najnowszy rezultat wnieśli pracownicy Katedry Historii Średniowiecznej, Prof. dr hab. Jacek Maciejewski i dr Radosław Kotecki, którzy zgłębili kwestię obrazowania odwagi biskupiej w kronikach Galla Anonima i Mistrza Wincentego Kadłubka, szczególnie w kontekście zaangażowania polskich biskupów w działania zbrojne oraz politykę.

Więcej na temat publikacji na stronie wydawnictwa Brepols Publishers.