Katedra Historii Średniowiecznej
Witamy na stronie Katedry Historii Średniowiecznej UKW Witamy na stronie Katedry Historii Średniowiecznej UKW

Witamy na stronie Katedry Historii Średniowiecznej UKW

Zapoznaj się z ofertą rekrutacyjną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

o katedrze

Badania pracowników Katedry Historii Średniowiecznej obejmują chronologicznie całe średniowiecze, a tematycznie koncentrują się na szerokiej gamie zagadnień związanych przede wszystkim z historią społeczną i kulturową zarówno w aspekcie krajowym jak i powszechnym.

Wyróżnić tutaj można przede wszystkim takie problemy badawcze  jak: historia Kościoła katolickiego, badania prozopograficzne środowisk kościelnych, tradycje, mity i rytuały w średniowiecznej Europie, przemoc w społeczeństwie średniowiecznym jako środek społecznej komunikacji, religia a wojna, sakralizacja władzy monarszej w średniowieczu, historiografia polska i krajów niemieckojęzycznych oraz badania nad funkcjonowaniem rodziny szlacheckiej i sytuacją kobiet w późnym średniowieczu.

kontakt

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Jacek Maciejewski
e-mail: jmac@ukw.edu.pl
telefon: 52 32 59 210